Đánh giá hiệu quả của phương pháp tiêm nội khớp bằng acid hyaluronic (hyalgan)trong điều trị thoái hóa khớp gối nguyên phát

Tác giả: Hoàng Đoan Trang

Ngày gửi: 10-05-2016 12:53 PM

Cập nhật cuối: 01-11-2016 01:49 AM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này