Đánh giá giá trị của siêu âm và cắt lớp vi tính trong chẩn đoán viêm Ruột Thừa cấp đói chiếu với bảng điểm ALVARADO

Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh

Tên hướng dẫn: PGS. Nguyễn Duy Huề

Tên tác giả: ĐINH THU HẰNG

Ngày gửi: 13-11-2017 10:41 AM

Cập nhật cuối: 13-11-2017 10:41 AM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


ĐẶT VẤN ĐỀ

Viêm ruột thừa cấp (VRTC) là bệnh lí hay gặp nhất trong cấp cứu ngoại khoa ổ bụng. Bệnh gặp ở cả hai giới, với mọi lứa tuổi, mọi chủng tộc. Tỷ lệ viêm ruột thừa ở Mỹ là 250.000 bệnh nhân/ năm và ở Anh là 40.000 bệnh nhân/ năm (Theo Simpson và cộng sự – 2008 và Deng và cộng sự – 2010) [1], [2]. Ở Việt Nam viêm ruột thừa chiếm 49,8% (Nguyễn Trinh Cơ – 1973) [3], hoặc 53,8% (Tôn Thất Bách và cộng sự – 2004) mổ cấp cứu bụng tại bệnh viện Việt Đức [3].

Kể từ năm 1889 Charles Mac Burney đưa ra tiêu chuẩn chẩn đoán và điều trị phẫu thuật trong bệnh lý viêm ruột thừa (VRT) [4]. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, tỷ lệ VRTC có biến chứng và tỷ lệ chẩn đoán sai vẫn cao, các biến chứng đều có liên quan trực tiếp đến việc chẩn đoán và xử trí muộn do vậy chẩn đoán sớm và điều trị sớm vẫn là vấn đề có tính thời sự.

Nói chung viêm ruột thừa cấp có thể chẩn đoán bằng lâm sàng và xét nghiệm máu khi ruột thừa (RT) ở vị trí bình thường, biểu hiện toàn thân và tại chỗ rõ. Tuy nhiên những trường hợp không điển hình, RT ở vị trí bất thường việc chẩn đoán trở nên khó khăn, ngay cả khi RT ở hố chậu phải cũng có 14,2% chỉ chẩn đoán được khi đã có hoại tử[F1]  [5].

Vì vậy, chẩn đoán sớm và chính xác là yêu cầu đặt ra. Cùng với sự phát triển của y học, nhiều thang điểm như : Alvarado, Ohmann, Linberg Teicher… được đưa ra giúp nâng cao giá trị chẩn đoán dựa trên các triệu chứng lâm sàng. Trong đó bảng điểm Alvarado là bảng điểm đơn giản hiệu quả, hiện được sử dụng phổ biến nhất trong thực hành lâm sàng. Theo Crnogorac Và Lovrenski bảng điểm Alvarado có độ nhạy 87% và độ đặc hiệu 60% [5]. Tuy nhiên trong các nghiên cứu tiến cứu, người ta cho rằng mình bảng điểm Alvarado không đủ để chẩn đoán.