Đánh giá giá trị của HOS TEST trên các mẫu trùng bất động

Chuyên ngành: Mô - Phôi

Tên hướng dẫn: PGS.TS. NGUYỄN KHANG SƠN

Tên tác giả: NGUYỄN THỊ THANH THẢO

Ngày gửi: 10-11-2017 10:01 AM

Cập nhật cuối: 10-11-2017 10:01 AM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


ĐẶT VẤN ĐỀ

         

Kỹ thuật ICSI ra đời là một phương pháp điều trị hiệu quả cho những cặp vợ chồng vô sinh, đặc biệt nguyên nhân do nam giới với tinh trùng rất ít, yếu kèm hình dạng bất thường cao hoặc tinh trùng thu nhận từ mào tinh, tinh hoàn. Tinh trùng tươi hoặc trữ đông sau lọc rửa được lựa chọn để tiêm vào trứng dựa trên hình thái và khả năng di động của chúng. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, mẫu tinh trùng thu nhận được bất động hoàn toàn gây khó khăn cho việc lựa chọn này. Thực tế cho thấy, một số trường hợp mẫu tinh trùng bất động hoàn toàn vẫn có một tỉ lệ đáng kể tinh trùng sống. Việc lựa chọn một cách ngẫu nhiên hay chỉ dựa vào hình thái tinh trùng trong các mẫu tinh trùng bất động hoàn toàn để thực hiện ICSI gây giảm đáng kể tỉ lệ thụ tinh và có thai. Để cải thiện kết quả ICSI trong những trường hợp này, nhiều phương pháp đã được mô tả để lựa chọn tinh trùng bất động nhưng còn sống.

Một số phương pháp để xác định tinh trùng sống: kỹ thuật nhuộm eosin, trypan blue, kích hoạt tinh trùng bằng cách bổ xung pentoxyfilline, kích thích cơ học - kỹ thuật laser, tuy nhiên tất cả những phương pháp này đều có nhược điểm là gây độc cho tinh trùng, ảnh hưởng đến khả năng sống của tinh trùng [1]. HOS Test ra đời đã khắc phục được các hạn chế trên.