Đánh giá đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và kết quả phẫu thuật gẫy kín liên mấu chuyển xương đùi bằng nẹp dhs tại bệnh viện Việt Đức

Chuyên ngành: Ngoại khoa

Tên hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Văn Toàn, TS. Trần Trung Dũng

Tên tác giả: Nguyễn Hữu Nam

Ngày gửi: 26-12-2016 10:41 AM

Cập nhật cuối: 27-12-2016 09:30 AM

Upload bởi: Nguyễn Cao Trao

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này