Đánh giá chất lượng phôi sau rã đông và tỷ lệ có thai sau chuyển phôi ngày 2 - ngày 3 đông lạnh theo phương pháp thuỷ tinh hoá

Năm xuất bản: 2015

Số xuất bản: 3

Tác giả: Phan Thị Thanh Lan, Nguyễn Viết Tiến, Vũ Văn Tâm

Ngày gửi: 01-11-2016 03:47 PM

Cập nhật cuối: 01-11-2016 03:47 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 262.38 KB


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này