Đánh giá chất lượng nhận định người bệnh khi vào khoa hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai 2016

Chuyên ngành: Quản lý bệnh viện

Tên hướng dẫn: TS. Đào Xuân Cơ - PGS. TS. Phạm Huy Tuấn Kiệt

Tên tác giả: HOÀNG MINH HOÀN

Ngày gửi: 08-11-2017 03:59 PM

Cập nhật cuối: 08-11-2017 03:59 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


ĐẶT VẤN ĐỀ

 

Khoa Hồi sức tích cực tại các bệnh viện trong nước cũng như trên thế giới là nơi tiếp nhận những người bệnh nặng, tổn thương và suy chức năng nhiều cơ quan những người bệnh cần sự hỗ trợ về hô hấp, tuần hoàn và chức năng các tạng khác hay đợt cấp của các bệnh mãn tính [1]. Do đó đòi hỏi nhân viên khoa Hồi sức tích cực phải nhận biết sớm các dấu hiệu của tình trạng nặng cũng như nguy kịch để cấp cứu kịp thời người bệnh.

Các công trình nghiên cứu trên thế giới về tác động tới tiên lượng và tử vong của người bệnh tại các đơn vị hồi sức đã xác định việc nhận định bệnh nhân muộn, điều trị không thích hợp và hội chẩn muộn là những nguyên nhân đầu tiên của nhóm người bệnh chăm sóc, điều trị không đạt yêu cầu. Tuy nhiên, các tình huống này có thể được cải thiện bởi sự phát hiện sớm các dấu hiệu nguy kịch và can thiệp kịp thời ở giai đoạn sớm sẽ dự phòng được diễn biến xấu. Trên thế giới việc chăm sóc, điều trị người bệnh cần có các quy trình chuẩn nhằm chăm sóc điều trị được thống nhất và nhằm đạt được mục tiêu điều trị đã đề ra.

Khoa HSTC bệnh viện Bạch Mai trung bình tiếp nhận 1500-1700 người bệnh nặng và nguy kịch hàng năm. Bên cạnh việc thăm khám đánh giá nhận định của bác sĩ về tình trạng người bệnh thì việc tiếp nhận dánh giá và nhận định người bệnh của điều dưỡng tại khoa hồi sức tích cực đã tuân thủ quy trình được xây dựng trong những năm gần đây. Về cơ bản, nhận định điều dưỡng tại khoa bao gồm nhận định các dấu hiệu lâm sàng của người bệnh như dấu hiệu sinh tồn, tri giác, nhận định các hệ thống cơ quan … tuy nhiên trên thực tế đã có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc nhận định người bệnh tại các khoa lâm sàng đặc biệt tại các khoa Hồi sức tích cực còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ được đào tạo, thâm niên, kinh nghiệm cũng như tỉ lệ điều dưỡng trên người bệnh và nhiều yếu tố khác… [2], [3]. Trên thế giới đã có một số nghiên cứu về nhận định người bệnh tại các khoa Hồi sức tích cực tuy nhiên tại Việt Nam, chưa có các nghiên cứu đề cập đến vấn đề này mà chỉ có các nghiên cứu về công tác ghi chép của điều dưỡng.