Đánh giá chất lượng dịch vụ y học gia đình tại tuyến y tế cơ sở - Minh họa tại trạm y tế xã Đông Anh tỉnh Thanh Hóa năm 2017

Chuyên ngành: Y học gia đình

Tên hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Lê Tuấn - PGS.TS. Bùi Mỹ Hạnh

Tên tác giả: NINH THỊ DUNG

Ngày gửi: 08-11-2017 04:37 PM

Cập nhật cuối: 08-11-2017 04:37 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


ĐẶT VẤN ĐỀ

 

Chuyên ngành Y học gia đình là một phần của chăm sóc ban đầu và được định nghĩa là một chuyên khoa y học liên quan đến cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện cho các cá nhân, gia đình và tích hợp các môn y sinh học, khoa học hành vi và khoa học xã hội, với sáu nguyên lý là chăm sóc liên tục, chăm sóc toàn diện, chăm sóc phối hợp, quan tâm dự phòng, gia đình và cộng đồng [1],[2],[3],[4],[5].

Ở các nước phát triển, nhu cầu chăm sóc sức khỏe phần lớn tập trung ở phân bố chăm sóc ban đầu [1],[6]. Kết quả điều tra của K.White (1961) và Green (2001) đã đưa ra một mô hình nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cộng đồng dân cư tại Mỹ, thông qua đó chứng minh vai trò của chuyên khoa YHGĐ. Điều tra cho thấy phân bố chăm sóc sức khỏe ban đầu chiếm tỷ trọng chủ yếu (90% nhu cầu chăm sóc sức khỏe), chỉ còn 10% số người cần khám chữa bệnh tại cơ sở y tế tuyến cao hơn (tuyến 2 và tuyến 3). Số người bệnh đến khám tại phòng khám của bác sĩ ban đầu cao gấp 12 lần so với đến khám ở các bệnh viện [7],[8].