Đặc điểm sai khớp cắn loại II trên phim Sọ nghiêng và ảnh chuẩn hóa ở người trưởng thành từ 18 -25 tuổi

Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt

Tên hướng dẫn: PGS. TS. Tống Minh Sơn - TS. Lê Hưng

Tên tác giả: NGUYỄN ANH TUẤN

Ngày gửi: 27-12-2017 09:52 AM

Cập nhật cuối: 27-12-2017 09:52 AM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


ĐẶT VẤN ĐỀ

 

Trong hơn 100 năm qua, các nhà nhân trắc học đã tiến hành đo đạc trên người sống và trên sọ khô để đưa ra một số chỉ số nhân trắc sọ mặt. Tới năm 1931, Broadbent đã giới thiệu phim sọ mặt để tìm ra mối liên quan giữa các chỉ số trên sọ khô và trên phim Xquang [1]. Từ phim sọ mặt nghiêng, các bác sĩ đã phân tích và đưa ra các chỉ số liên quan giữa xương sọ mặt với răng và với mô mềm để đưa ra chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị cho bệnh nhân nắn chỉnh răng. Quá trình điều trị này sẽ thay đổi kiểu mặt cũng như tình trạng khớp cắn của bệnh nhân.

Sai khớp cắn loại II là loại sai lệch khớp cắn rất hay gặp ở bệnh nhân nắn chỉnh răng với kiểu xương và răng rất đặc trưng: sai khớp cắn loại II do xương bao gồm hàm trên nhô ra trước và hàm dưới lùi sau làm thay đổi cấu trúc răng mặt ở đa số bệnh nhân; sai khớp cắn loại II do răng biểu hiện ở sự tương quan theo chiều gần xa giữa răng hàm dưới và răng hàm trên, cụ thể được chia thành hai tiểu nhóm là tiểu loại 1 và tiểu loại 2. Hiện đã có không ít nghiên cứu tìm hiểu về loại lệch lạc này ở Việt Nam cũng như trên thế giới [2],[3],[4],[5],[6].

          Chúng tôi nhận thấy đa số các nghiên cứu từ trước đến nay đều được tiến hành với mục tiêu chính là khảo sát mối tương quan giữa xương, răng và mô mềm trên phim sọ mặt, đặc biệt là phim sọ mặt nghiêng để tư vấn và lập kế hoạch điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên, mục đích của việc điều trị không chỉ đơn thuần là đưa tình trạng xương và răng của bệnh nhân về vị trí chức năng tối ưu nhất mà còn phải tạo được khuôn mặt hài hòa, tạo được sự tự tin cho bệnh nhân. Mặt khác, dù phim sọ mặt nghiêng là phim tiêu chuẩn để phân tích hình thái xương và răng trong thực hành lâm sàng nhưng nó lại không thể áp dụng rộng rãi trong nghiên cứu cộng đồng. Một lý do khác là diện mạo khuôn mặt liên quan đến hình thái của mô cứng bên dưới nhưng lại không phản ánh được hoàn toàn đặc điểm của mô cứng, do đó ảnh chụp chuẩn hóa cũng là một công cụ hữu ích để mô tả đặc điểm hình thái sọ mặt, đặc biệt là các nghiên cứu tại cộng đồng.

          Trong quá trình điều trị chỉnh hình răng mặt, ảnh chuẩn hóa luôn là một phần trong bệnh án điều trị của bệnh nhân, bao gồm ảnh chụp trước và sau điều trị nắn chỉnh răng. Do đó, vai trò của ảnh chuẩn hóa trong chẩn đoán và kế hoạch điều trị nắn chỉnh răng đã được nhấn mạnh trong rất nhiều tài liệu [7],[8]. Graber khẳng định rằng ảnh chuẩn hóa còn rất quan trọng đặc biệt là khi nha sĩ không có thiết bị để chụp phim sọ mặt, ông nhấn mạnh rằng ảnh chuẩn hóa là một công cụ hỗ trợ chẩn đoán quan trọng [7].