Đặc điểm lâm sàng, monitoring sản khoa, pH máu cuống rốn và kết quả kết thúc thai kỳ ở các sản phụ mang thai đủ tháng có nước ối xanh

Năm xuất bản: 2013

Số xuất bản: 2

Tác giả: Hoàng Bảo Nhân, Nguyễn Vũ Quốc Huy

Ngày gửi: 01-11-2016 03:47 PM

Cập nhật cuối: 01-11-2016 03:47 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 181.53 KB


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này