Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và hình ảnh tổn thương của nội soi phế quản ánh sáng trắng, huỳnh quang trong chẩn đoán ung thư Phổi giai đoạn sớm tại bệnh viện Phổi Trung Ương năm 2016

Chuyên ngành: Lao và Bệnh Phổi

Tên hướng dẫn: PGS.TS.ĐINH NGỌC SỸ

Tên tác giả: ĐẶNG DUY ĐỨC

Ngày gửi: 09-11-2017 11:21 AM

Cập nhật cuối: 09-11-2017 11:21 AM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


ĐẶT VẤN ĐỀ
Ung thư phế  quản hay ung thư phổi là thuật ngữ  để  chỉ  bệnh lý ác tính 
của phế  quản phổi xuất phát từ  biểu mô niêm mạc phế  quản, tiểu phế  quản, 
phế nang, các tuyến phế quản hoặc các thành phần khác của phổi[1] . 
Ung thư phổi là nguyên nhân thường gặp nhất gây tử  vong do ung thư 
trên toàn thế  giới. Mỗi năm có khoảng 1,8 triệu người được chẩn đoán ung 
thư phổi và 1,6 triệu người tử  vong do bệnh  [2].  Tỷ  lệ  sống trên 5 năm dao 
động từ 4-17% phụ thuộc vào giai đoạn và các khu vực địa lý khác nhau[3].
Việc chẩn đoán  sớm là yếu tố  quyết định  góp phần làm giảm tử vong 
cho bệnh nhân ung thư nói chung và ung thư phổi nói riêng. Với ung thư phổi 
ở  giai đoạn sớm thường không có triệu chứng hoặc  triệu chứng không đặc 
hiệu,  đa phần  bệnh nhân đến khám  ở  giai đoạn muộn  dẫn đến  giảm hiệu quả
điều trị  và  gia  tăng tỷ  lệ  tử  vong.  Các phương pháp chính để  điều trị  ung thư 
phổi  hiện nay  bao gồm phẫu thuật, hóa chất, xạ  trị  và điều trị  đích. Trong đó 
phẫu thuật là phương pháp điều trị  hiệu quả  nhất đối với  ung thư phổi  giai 
đoạn sớm (I-II-IIIa).