Đặc điểm lâm sàng bệnh Alzheimer giai đoạn cuối, chất lượng cuộc sống của người bệnh và người chăm sóc

Năm xuất bản: 2017

Số xuất bản: 1

Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trọng Hưng, Phạm Thắng

Nhà xuất bản: Trường Đại học Y Hà Nội

Ngày gửi: 14-09-2017 11:38 AM

Cập nhật cuối: 05-10-2017 09:37 AM

Upload bởi: Nguyễn Thị Thanh Xuân

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này