Đặc điểm lâm sàng , cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm Thận SCHONLEIN HENOCH A ở trẻ em

Chuyên ngành: Nhi khoa

Tên hướng dẫn: PGS.TS. NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG

Tên tác giả: HÀ THỊ KIỀU OANH

Ngày gửi: 18-12-2017 09:57 AM

Cập nhật cuối: 18-12-2017 09:57 AM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


ĐẶT VẤN ĐỀ

 

Ban xuất huyết Schonlein Henoch (HSP) là một trong những bệnh viêm mao mạch phổ biến nhất ở trẻ em [1]. Bệnh gây tổn thương nhiều cơ quan, trong đó, tổn thương thận là một yếu tố tiên lượng lâu dài của Schonlein Henoch. Theo Goldstein và cộng sự, có khoảng 50% bệnh nhân Schonlein Henoch có hội chứng thận hư-viêm thận sẽ tiến triển thành bệnh thận mạn [2], [3], [4].

Trên thế giới đã có khá nhiều nghiên cứu về viêm thận Schonlein Henoch, tuy nhiên cho đến nay cơ chế bệnh sinh của bệnh vẫn chưa thực sự rõ ràng cũng như chưa có một phác đồ thống nhất để điều trị bệnh mà phải tùy thuộc vào từng bệnh nhân cụ thể. Tại khoa thận bệnh viện Nhi Trung ương, từ năm 2015 đến nay, đã thống nhất sử dụng phác đồ của bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore để điều trị viêm thận Schonlein Henoch.