CT Ngực

Chủ biên: PGS. TS. Phạm Ngọc Hoa

Nhà xuất bản: NXB Y Học

Năm xuất bản: 2011

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ngày gửi: 10-05-2016 05:57 PM

Cập nhật cuối: 01-11-2016 01:49 AM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


Lời nói đầu

Chụp căt lớp vi tính (CT) ngày càng được sử dụng và chỉ định rộng rãi ở nước ta. CT được chỉ định cho nhiều bệnh lý, nhiều vùng cơ thể. CT ngực là phương tiện rất giá trị, không thể thiếu trong lâm sàng hàng ngày. Phăn tích phim CT ngực tương đối khó và phức tạp đặc biệt đối với các bạn sinh viên và các đồng nghiệp trẻ không phải chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh. Biên soạn tài liệu này góp phần giúp các bạn sinh viên và đồng nghiệp có thêm điều kiện tiếp cận kiến thức CT ngực, nhằm dễ dàng hơn trong thực hành phân tích, đánh giá phim CT. Chúng tôi cố gắng trình bày một cách đơn giản các vấn đề mà chúng tôi cho là cơ bản nhất.

Cuốn sách CT ngực được xuất bản lần đầu vào năm 2003. Trong thời gian qua có thêm nhiều tiến bộ kỹ thuật CT, quan niệm mới về kỹ thuật, chẩn đoán; các vấn đề mà chúng tôi đã cố gắng biên soạn bổ sung cho lần xuất bản này. Trong quá trình biên soạn không thể tránh nhiều thiêu sót, rất mong quí đồng nghiệp và các bạn lượng thứ và góp ý bổ sung.

Các tác giả

KEY: sqBRivCf_Z43GXfIYwex_q0PDSM4BT66bKMCa8HNBMs