Chi phí trực tiếp cho điều trị nội trú 5 bệnh phổ biến tại bệnh viện Y Học Cổ Truyền Vĩnh Phúc năm 2013 - 2014

Chuyên ngành: Y tế công cộng

Tên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Bạch Yến - PGS.TS. Đỗ Thị Phương

Tên tác giả: NGUYỄN VĂN XUÂN

Ngày gửi: 14-11-2017 11:19 AM

Cập nhật cuối: 14-11-2017 11:19 AM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


ĐẶT VẤN ĐỀ

Sau 10 năm thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định quyền tự chủ, đặc biệt là tự chủ về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, thì nhiều bệnh viện công lập đã có những thay đổi đáng kể. Trên cơ sở tự chủ, các bệnh viện đã có điều kiện cơ cấu lại bộ máy, định hướng phát triển nguồn nhân lực và nhất là huy động vốn, sử dụng nguồn tài chính hiệu quả trong triển khai dịch vụ kỹ thuật, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh [1],[2]. Tuy nhiên, song song với những những kết quả đã đạt được, các bệnh viện còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức đặc biệt trong bối cảnh mô hình bệnh tật thay đổi, nhu cầu khám và chữa bệnh của người dân ngày càng tăng mà nguồn lực cho y tế ngày một hạn hẹp. Nhận thức của người dân, xã hội và cán bộ ngành y tế đối với những đổi mới trong quản lý tài chính trong y tế, đặc biệt là quản lý tài chính bệnh viện còn hạn chế cũng đang là những khó khăn và thách thức rất lớn cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách y tế nói chung và cán bộ quản lý tại các bệnh viện nói riêng [3].

Khác với những năm thuộc thập kỷ trước, lập kế hoạch và quản lý dựa trên bằng chứng đã không còn xa lạ đối với các nhà quản lý nói chung và quản lý ngành y tế nói riêng. Trong hoạt động quản lý, quản lý tài chính dựa trên bằng chứng (evidence-based financial management) có vai trò quan trọng cho sự thành công của một tổ chức [4] tuy nhiên cho đến nay, những bằng chứng cho lập kế hoạch và quản lý tài chính còn hạn chế nên đã có ít nhiều ảnh hưởng tới sử dụng nguồn lực hiệu quả. Chính vì vậy, những nghiên cứu nhằm cung cấp những bằng chứng cho lập kết hoạch và quản lý nói chung, quản lý tài chính nói riêng là rất cần thiết. Kết quả thu được từ những nghiên cứu phân tích chi phí cho cung cấp các dịch vụ y tế sẽ là những bằng chứng rất quan trọng cho lập kế hoạch và quản lý tài chính y tế bao gồm cả quản lý tài chính bệnh viện, cho phát huy tối đa hiệu quả sử dụng các nguồn lực đang ngày càng trở nên khan hiếm.