Cắn Khớp Học – ĐH Y Dược TPHCM

Chủ biên: GS. TS. Hoàng Tử Hùng

Nhà xuất bản: ĐH Y Dược TPHCM, NXB Y Học

Năm xuất bản: 2005

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ngày gửi: 10-05-2016 05:55 PM

Cập nhật cuối: 10-05-2016 05:55 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 68.49 MB


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


Giới thiệu

Cuốn “Cắn khớp học” được biên soạn chủ yếu theo chương trình môn học cắn khớp bậc đại học chuyện ngành Răng Hàm Mặt, trong đó, có nhiều phần được bổ sung, cập nhật để sử dụng cho giảng dạy sau đại học. Trong tập này, sách gồm 13 chương, được trình bày thành bốn phần chíhh:

1. Cắn khớp học cơ sở
2. Khám cắn khớp và điều chỉnh khớp cắn
3. Giá khớp, cung mặt và lên giá khớp
4. Máng nhai.

Sách được biên sọan theo hướng tạo ra công cụ cho giảng viên để làm cơ sở cho việc soạn bài giảng và giúp người học đạt được mục tiêu học đồng thời, giúp người học tự học.

Sau phần nội dung của bốn chương nêu trên là phần câu hỏi tự lượng giá nhằm giúp người học tự đánh giá kết quả hoc tập.

Sách do các thầy cô của khoa Răng Hàm Mặt – ĐH Y dược TPHCM biên soạn, chủ biên là TS. Hoàng Tử Hùng.