Sơ Cứu, Cấp Cứu Và Điều Trị Bỏng – Viện Bỏng Quốc Gia

Chủ biên: PGS. TS. Lê Năm

Nhà xuất bản: NXB Y Học, Viện Bỏng QG

Năm xuất bản: 2006

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Lời nói đầu

Bỏng là tai nạn thường gặp trong đời sông hàng ngày, ở Việt Nam, số lượng bệnh nhân bỏng hàng năm có xu hướng gia tăng. Tại Viện Bỏng Quốc gia, sổ bệnh nhân bỏng xào năm 1994 là 1212 và trong năm 2003 đã là trên 5000 bệnh nhân. Bỏng không những gây ảnh hưởng trước mắt mà còn để lại những hậu quả lâu dài, đặc biệt ờ trẻ em. Do các cơ quan phát triển chưa hoàn thiện, trẻ em khi bị bỏng dù diện tích nhỏ vẫn có thể gây nguy hiểm, ành hưởng tới phát triển thể chất, trưởng thành về trí tuệ, ảnh hưởng thẩm mỹ, chức năng do di chứng sẹo (lồi, co kéo, sai khớp. tháo khớp, cắt đoạn chi…). Điều trị bỏng kéo dài, chi phí tốn kém cùng với hậu quả nặng nề, tăng gánh nặng về kinh tế cho cả gia đình và xã hội.

Xem chi tiết