Bergey's Manual of Systematic Bacteriology V2 PartC-173

Chủ biên: Don J. Brenner; Noel R. Krieg ; James T. Staley

Nhà xuất bản: The Springer

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: tiếng anh

Ngày gửi: 22-05-2017 11:20 AM

Cập nhật cuối: 22-05-2017 11:20 AM

Upload bởi: Nguyễn Văn Mác

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này