Atlas Sinh lý học (Bản dịch Tiếng Việt)

Chủ biên: A.V.Corobcop

Nhà xuất bản: NXB Y Học

Năm xuất bản: 2003

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ngày gửi: 10-05-2016 06:03 PM

Cập nhật cuối: 10-05-2016 06:03 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 24.25 MB


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này


Lời giới thiệu

Tính trực quan trong quá trình học tập và nghiên cứu sinh lý học cũng cần thiết không kém so với trong quá trình giảng dạy giải phẫu học và mô học, nhưng thường các sách giáo khoa không đủ lượng tư liệu minh họa.

Atlas sinh lý học được soạn thảo tương ứng với yêu cầu của chương trình học tập môn sinh lý học đại cương và sinh lý học người và động vật.

Sách rất đắc dụng cho việc tự học của sinh viên để củng cố các kiến thức đã thu nhận đựợc ở giảng đường.

Trong “Atlas” cả các quan điểm khoa học sinh lý học kinh điển lẫn các thành tựu khoa học hiện đại đều được sử dụng đầy đủ. đặc biệt có một chương giải thích những vấn đề mang tính thời sự: Sự thích nghi của con người với các điều kiện của môi trường bên ngoài…