Nghiên cứu qui trình sản xuất khoanh giấy tẩm kháng sinh làm kháng sinh đồ

Cấp đề tài: 01

Năm: 2008

Chủ nhiệm: PGS.TS. Lê Huy Chính

Đồng tác giả: PGS.TS. Lê Văn Phủng, TS. Phạm Văn Ca, CN. Lê Thị Hải, CN. Nguyễn Thị Minh Thư, KTV. Nguyễn Thị Phong, KTV. Nguyễn Thị Tuyết, KTV. Phạm Thị Vinh

Xếp loại: da

Ngày gửi: 01-11-2016 04:20 PM

Cập nhật cuối: 01-11-2016 04:20 PM

Upload bởi: Admin

Dung lượng: 0 Bytes


Vui lòng [Đăng nhập] để tải tài liệu này