Hội nghị “Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế”

00:00, 27/05/2016

Sáng nay (20/2), tại KS La Thành – Hà Nội, BQLDA và Vụ KHĐT của Bộ Y tế đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012 về Dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế”

Tới tham dự hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế, đại diện ngân hàng ADB, chuyên gia trong và ngoài nước cùng đại diện đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Công thương, đại diện đến từ các bệnh viện, sở y tế các tỉnh, các Vụ, Cục liên quan, cùng các cơ quan báo đài, truyền hình đã tới dự.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ rõ, trong thời gian qua Bộ Y tế đã triển khai mạnh mẽ những hoạt động như: đẩy nhanh việc hội nhập, nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực y tế, liên doanh liên kết với nước ngoài trong việc phát triển nguồn nhân lực y tế. Hội nghị lần này là cuộc gặp gỡ giữa nhà sử dụng, nhà đào tạo và quản lý nhà nước nhằm đi đến sự thống nhất trong việc phát triển nguồn nhân lực ngành y tế.

Dự án "Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế" được thực hiện trong 5 năm (9/2010 - 9/2015) gồm các nguồn vốn: ADB vốn vay chương trình, ADB vốn vay dự án, AusAid vốn viện trợ và vốn đối ứng.

Trong năm 2011, dự án đã đạt được các kết quả chính như sau:

- Xây dựng kế hoạch 2012 và nhận được thư không phản đối của ADB, đệ trình Bộ Y tế phê duyệt.

- Thống nhất về sửa FS phù hợp với PAM.

- Hoàn thành hầu hết các khuyến cáo đợt đánh giá tháng 8/2011.

- Triển khai mua một số trang thiết bị văn phòng.

- Bộ trưởng quyết định kiện toàn Ban điều hành nhân lực y tế của Bộ.

- Hỗ trợ cục Quản lý Khám chữa bệnh hoàn thành thông tư 41 để thực hiện luật Khám chữa bệnh.

- Đăng quảng cáo các vị trí chuyên gia giai đoạn đầu.

- Hội thảo đóng góp ý kiến TOR cho tuyển firm để xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử.

- Hoàn thành dự thảo kế hoạch ngân sách cho các trường.
- Thẩm định danh mục trang thiết bị.

- Phối hợp hoạt động giữa PMU và tổ kỹ thuật của HP3.

- Lồng ghép hoạt động của tổ kỹ thuật hợp phần 3 với Ban chỉ đạo ĐMPTCT.

- Thuê được 3 văn phòng cho các hợp phần.

- Nhận được thư không phản đối của ADB và Bộ Y tế về TOR của firm 3.

Trong năm 2012, dự án cần tăng cường phối hợp các hoạt động sau:

- Tăng cường điều phối và hoạch định chính sách nguồn nhân lực.

- Tăng cường cơ chế đăng ký, cấp chứng chỉ hành nghề cho cán bộ ngành y.

- Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế.