Hướng dẫn cách đăng ký thành viên

00:00, 27/05/2016

Hướng dẫn đăng ký tài khoản tại cổng thông tin

Hai hệ thống elearning (http://hrd.hmu.edu.vn) và thư viện y khoa (https://thuvienykhoa.edu.vn) cùng sử dụng chung một hệ thống acc/pass truy cập. Điều này có nghĩa là nếu người dùng đã đăng ký là thành viên của hệ thống elearning thì có thể sử dụng acc/pass đó để truy cập hệ thống thư viện y khoa và ngược lại.

Hướng dẫn cách đăng ký Cộng tác viên

00:00, 27/05/2016

Hướng dẫn cách đăng ký làm cộng tác viên

Cách upload tài liệu

00:00, 27/05/2016

Hướng dẫn cách upload tài liệu lên hệ thống