Giới thiệu Dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế”

00:00, 27/05/2016

Ngày 7/1/2011, Hội nghị khởi động Dự án “Chương trình Phát triển nguồn nhân lực y tế” được tổ chức tại Hà Nội. PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì hội nghị.


Đến dự Hội nghị có đại diện của Ngân hàng Phát triển châu Á, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo một số vụ, cục của Bộ Y tế và đại diện của các đơn vị thụ hưởng dự án gồm 18 trường đại học y, dược, cao đẳng y tế trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh Nghệ An.

Dự án được hình thành từ năm 2007 trên cơ sở phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ chuẩn bị dự án “Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế” thuộc danh mục dự án “Hỗ trợ kỹ thuật” yêu cầu Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ. Trong quá trình xây dựng và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, Ban Quản lý dự án và các đơn vị liên quan đã đề xuất và được nhà tài trợ chấp thuận đổi tên dự án là Dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế”.

Kinh phí cho dự án là sử dụng vốn vay của ADB và viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ô-xtrây-lia (AusAID) do Bộ Y tế làm cơ quan chủ quản. Thời gian dự kiến thực hiện dự án là 5 năm (2010-2015) với tổng vốn là 76.323.000 đô la Mỹ, trong đó vốn ODA là 71.000.000 đô la Mỹ bao gồm các khoản vay chương trình, khoản vay dự án từ ADB và khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ô-xtrây-lia 12.000.000 đô la Úc tương đương 11.000.000 đô la Mỹ.

Vốn đối ứng của Dự án là 5.323.000 đô la Mỹ tương đương 90.480.354.000 đồng. Dự án sẽ thực hiện trong 5 năm nhằm mục tiêu hỗ trợ nâng cấp các cơ sở đào tạo cán bộ y tế; hỗ trợ công tác lập kế hoạch và quản lý trong đào tạo; tăng cường công tác quản lý nhân lực và cải tiến cơ chế tài chính, thanh toán các chi phí dịch vụ y tế. Đơn vị thụ hưởng dự án gồm 18 trường đại học y, dược, cao đẳng y tế trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh Nghệ An cùng một số bệnh viện ở cả 3 tuyến.

Khoản vay chương trình (30.000.000 đô la) được dành toàn bộ cho nâng cấp các cơ sở đào tạo cán bộ y tế, được tiến hành trong 2 năm đầu. Dự kiến sẽ giải ngân trong năm 2011 khoảng 15 triệu đô la cho nâng cấp trang thiết bị phòng thí nghiệm, phòng thực hành tiền lâm sàng, thiết bị giảng dạy, thiết bị cho thư viện và thư viện điện tử, thiết bị văn phòng chuyên dụng cho quản lý đào tạo nguồn nhân lực.

Khoản vay Dự án và khoản viện trợ không hoàn lại được dành cho thực hiện ba hợp phần: (1) Cải thiện công tác lập kế hoạch đào tạo và quản lý nguồn nhân lực, (2) Tăng cường chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế và (3) Cải thiện hệ thống quản lý trong công tác cung cấp dịch vụ y tế.

Với những hoạt động của hợp phần 1 và 2 mà dự án sẽ triển khai về hỗ trợ công tác lập kế hoạch và quản lý trong đào tạo sẽ mang lại sự cải thiện năng lực và tăng cường chất lượng đào tạo cho các trường. Các hoạt động của hợp phần 3 về tăng cường công tác quản lý nhân lực và cải tiến cơ chế tài chính, thanh toán các chi phí dịch vụ y tế sẽ nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện các chính sách liên quan ngành Y tế là Luật Khám chữa bệnh và chi trả bảo hiểm y tế.