Cơ hội nhận học bổng Tiến sỹ quốc tế tại đơn vị đại diện của ĐH Oxford tại Việt Nam về nghiên cứu lâm sàng

00:00, 27/05/2016

Mỗi năm đơn vị đại diện của ĐH Oxford tại Việt Nam về nghiên cứu lâm sàng ( OUCRU) trao tặng học bổng đào tạo Tiến sỹ kéo dài 4 năm cho các nhà khoa học và bác sĩ Việt Nam với cách thức đăng ký tại 1 trường Đai học tại Anh nhưng thực hiện nghiên cứu tại OUCRU Việt Nam. Các dự án nghiên cứu cấp Tiến sỹ tập trung vào mọi lĩnh vực liên quan tới dịch vụ sức khỏe tại thành phố HCM , Bệnh Viện bệnh Nhiệt đới và đơn vị OUCRU

 

Các lĩnh vực tập trung nghiên cứu gồm :

-        Nghiên cứu lâm sàng

-        Sức khỏe cộng đồng và nghiên cứu dịch tễ học

-        Vi sinh , virus học và miễn dịch bệnh học

-        Di truyền học

-        Dược lý học

-        Thống kê y học và Tin sinh học

-        Mô hình toán học

Điều kiện :

-        IELTS 7

-        Bằng cử nhân , Thạc sỹ hoặc Bác sĩ y khoa

Học bổng bao gồm :

-        Hướng dẫn và đào tọa

-        Cơ hội nghiên cứu

-        Phí tại các trường ĐH ở Anh ( Oxford , OU, vvv.. )

-        Hỗ trợ trong thời gian đào tạo tại nước ngoài

-        Lương

Hạn nộp hồ sơ đăng ký : 15/9/2015

Tham khảo thêm tại trang web http://www.oucru.org/higher-degree-training/