Hướng dẫn cách đăng ký thành viên

00:00, 27/05/2016

Hướng dẫn đăng ký tài khoản tại cổng thông tin

Hai hệ thống elearning (http://hrd.hmu.edu.vn) và thư viện y khoa (https://thuvienykhoa.edu.vn) cùng sử dụng chung một hệ thống acc/pass truy cập. Điều này có nghĩa là nếu người dùng đã đăng ký là thành viên của hệ thống elearning thì có thể sử dụng acc/pass đó để truy cập hệ thống thư viện y khoa và ngược lại.

 

Để đăng ký trở thành thành viên hệ thống người sử dụng có 2 cách

Cách 1: Truy cập vào hệ thống elearning tại địa chỉ:

http://hrd.hmu.edu.vn

Chọn mục Tạo tài khoản mới

Cách 2: Truy cập vào hệ thống elearning tại địa chỉ:

https://www.thuvienykhoa.edu.vn/

Chọn mục Đăng ký

 

Tài liệu hướng dẫn chi tiết mời download tại đây