Thông báo tuyển dụng của Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai

00:00, 16/05/2016

Viện Tim mạch Việt nam - Bệnh viện Bạch Mai cần tuyển các ứng viên với các chi tiết dưới đây:

 

Viện Tim mạch Việt nam - Bệnh viện Bạch Mai cần tuyển các ứng viên với các chi tiết dưới đây:

 

+ 02 nam Cử nhân Đại học Điều dưỡng - Đại học Y Hà Nội (hoặc CN Đại học Kỹ thuật hình ảnh y học) tốt nghiệp loại khá - giỏi, tuổi < 25, để làm việc tại Phòng Siêu âm tim.

+ 03 nam Cử nhân Đại học Điều dưỡng - Đại học Y Hà Nội (hoặc CN Đại học Kỹ thuật hình ảnh y học) tốt nghiệp loại khá - giỏi, tuổi < 25, để làm việc tại Đơn vị Tim mạch can thiệp.

+ 06 nam/nữ Cử nhân Đại học Điều dưỡng - Đại học Y Hà Nội tốt nghiệp loại khá - giỏi, tuổi < 25, để làm việc tại các đơn vị Lâm sàng khác trong Viện.

Ghi chú:

+ Các ứng viên tốt nghiệp 2016 có thể nộp Bảng điểm sau (tạm thời nộp Kết quả học tập các năm trước và HK 1 năm 2015 - 2016)

+ Ưu tiên những ứng viên có chứng chỉ: Tin học, ngoại ngữ.

 

Địa chỉ liên hệ nộp Hồ sơ:

Phòng Điều dưỡng, Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai,

Điện thoại  Điều dưỡng Trưởng Viện, CN Trần Thị Ngọc Anh: 098.3333.126